Het Staat Vast

Alles in één voor docenten en studenten. Voldoe aan wet- en regelgeving zodat uw bekostiging het Staat Vast is geregeld. Betere stuurinformatie door de krachtige verbinding van uw onderwijs- en administratieve organisatie.

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever rentevergoeding. Door giraal effectenverkeer is niet elke obligatie werkelijk in fysiek papier vertegenwoordigd. De oorspronkelijke vorm van een obligatie was echter wel een papier, dat overigens uit twee delen bestaat: de mantel en het couponblad. Een mantel is daarbij het werkelijke schuldbewijs, waarop staat aangegeven hoeveel de debiteur aan het eind van de looptijd, of bij eerdere afbetaling, zal betalen aan de bezitter van de obligatie. Het tweede deel, het blad, is een verzameling van bonnetjes, de coupons.

Soms wordt ook zonder fysieke obligatie de rente nog steeds couponrente genoemd en de betaling ervan couponbetaling, en worden couponkosten in rekening gebracht voor die uitbetaling. Voor de belegger en de uitgever is een obligatie een alternatief voor een aandeel. Obligaties worden geïdentificeerd via de ISIN-code. Obligaties noteren normaal gesproken in procenten. Er bestaat een grote variëteit aan soorten obligaties. De meest bekende keert een vaste rente uit over het nominale bedrag, maar er bestaan ook soorten die een deels of geheel variabele rente uitkeren, die eens in de zoveel tijd bepaald wordt.

Author: admin

Share This Post On